Aanmelden bijscholing aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

Aandachtsgebieden vormen de kern van de modernisering van het externe veiligheidsbeleid. Het nieuwe beleid wordt van kracht met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De aandachtsgebieden vervangen de huidige verantwoording van het groepsrisico. Er worden brand-, explosie- en toxische aandachtsgebieden rondom risicobronnen onderscheiden. Binnen deze gebieden kunnen beperkingen gelden voor de vestiging van objecten.

Algemene gegevens

Naam:
Werkgever:
Functie:
Telefoon:
Kennisniveau:
Vakgebied:

Bijscholingsdag

Selecteer een beschikbare bijscholingsdag.

Datum:
Wat is je leerdoel?
Bijzonderheden (dieet):